Haptonomie

Haptonomie

“De leer van het gevoelsleven”

Haptonomie houdt zich bezig met aanraken, voelen, lichamelijk contact en met de ontwikkeling en verheldering van het gevoelsleven van mensen. Aanraking speelt binnen de haptonomie een grote rol en is erg belangrijk voor een goede emotionele ontwikkeling.

Luisteren naar je lichaam

Een mens is een voelend wezen, gevoel verbindt je met jezelf, je omgeving en andere mensen. Haptonomie is mogelijk ook voor jou een weg om beter in contact te komen met de taal van je lichaam en je gevoel. Gevoelens zijn een belangrijke gids bij het maken van je eigen keuzes, bij het ontdekken en bewaken van je grenzen, bij het voelen wat je nodig hebt, kortom bij het zorgen voor jezelf. Datgene wat je lichaam je te vertellen heeft, je laat voelen, wordt vaak gemakkelijk genegeerd of als onbelangrijk afgedaan, omdat we vooral geleerd hebben te luisteren naar ons verstand. Dit kan uiteindelijk leiden tot ontevredenheid, onrust, verstoorde relaties en het ontstaan of verergeren van lichamelijke en psychische klachten.

Menu