Voor wie en wanneer is Haptotherapie geschikt?

Overbelast

Haptotherapie helpt mensen die overbelast zijn hun vitaliteit te hervinden.

Burn out en stress

Haptotherapie is geschikt voor mensen die last hebben van stress, overspannenheid, verlies van vertrouwen in het eigen functioneren ten gevolge van (chronische) pijn, langdurige lichamelijke of psychische overbelasting of burn out.

Lichamelijke klachten

Haptotherapie is geschikt voor mensen met lichamelijke klachten met een mogelijk psychosomatische oorzaak.

Traumatische ervaringen

Haptotherapie draagt bij aan het verwerken van de lichamelijke of emotionele gevolgen van traumatische ervaringen. En ondersteunt daarbij in het verwerken van het trauma.

Acceptatie problemen

Haptotherapie kan mensen helpen om verlieservaringen een plek te geven en te accepteren. En om het leven met een ziekte of handicap beter aan te kunnen en meer leefbaar te laten zijn.

Gestagneerde ontwikkeling

Haptotherapie is geschikt voor mensen die last hebben van een gestagneerde ontwikkeling. Bijvoorbeeld het gevoel niet op je plek te zijn, niet lekker in je lijf te zitten, een negatief zelfbeeld hebben of onvrede hebben met een bestaande situatie.

Moeite met grenzen aangeven

Haptotherapie helpt om je grenzen te leren voelen en te herkennen. Zodat je beter in staat gaat zijn je grenzen aan te geven en te bewaken.  

Angst en moeite met contact

Haptotherapie is geschikt voor mensen met angst voor en moeite in contacten met andere mensen.

Reïntegreren in het arbeidsproces

Haptotherapie draagt bij aan het re-integreren in het arbeidsproces en helpt bij het zoeken naar een evenwicht in belasting en belastbaarheid en het ontdekken van eigen mogelijkheden en kwaliteiten.

Overgang naar de volgende levensfase

Haptotherapie is geschikt voor mensen met problemen die verband houden met de overgang van de ene naar de volgende levensfase: van kindertijd naar pubertijd, van pubertijd naar volwassenheid, of van volwassenheid naar middelbare leeftijd.

Referenties

Menu